skhu

 

Súťaže Slovenského Zväzu Kyokushin Karate na rok 2002

 

1-3. februára - sústredenie Štúrovo
23. februára - súťaž v kata Balassagyarmat (Maďarsko)
1-3. marca - sústredenie Štúrovo
16. marca - súťaž v kumite Gárdony (Maďarsko)
22-24. marca - sústredenie Kováčov
6. apríla - súťaž v kumite Svodínsky pohár
27-28. apríla - súťaž v kumite Szentes (Maďarsko)
11-12. mája - sústredenie Kőbánya (Maďarsko)
1-2. júna - Tameshiwari + sústredenie Kováčov
15. júna - súťaž v kumite Gabčíkovský pohár
1-6. júla - letné sústredenie Želiezovce
15-20. júla - medzinárodné sústredenie Debrecen (Maďarsko)
20. augusta - súťaž v kumite Budapest (Maďarsko)
Sústredenie Štúrovo - 1.-3. februára

Účastníci sústredenia

Účastníci sústredenia, Štúrovo - 1.-3. februára
Súťaž v kata, Balassagyarmat - 23. februára

 

Zlatá medaila

Stanislav Majtán Želiezovce
Adrián Török Želiezovce
Peter Dekický Želiezovce
Tibor Majthényi Svodín
Mária Kršková Štúrovo
Marek Janok Štúrovo
Ivan Straka Vrbové
Dáša Fulierová Vrbové
Richard Otajovič Vrbové
Mária Geratová Vrbové

Strieborná medaila

Eva Godóová Štúrovo
Diana Krištofčíková Štúrovo
Tihamér Tóth Svodín
Pál Horváth Želiezovce
József Nap Želiezovce
Ondrej Svetlík Vrbové
Martina Petríčková Vrbové

Bronzová medaila

Michal Mitošinka Vrbové
Tamás Pákozdy Štúrovo
Dávid Kiss Nové Zámky

Sústredenie Štúrovo - 1.-3. marca

Účastníci sústredenia

Účastníci sústredenia, Štúrovo - 1.-3. marca
Pohár Gárdony (Maďarsko) 16. marca

 

Zlatá medaila:

Fürjes László (Gabčíkovo)
Demjanovič Mikuláš (Gabčíkovo)
Újhelyiová Andrea (Gabčíkovo)
Jerigová Natália (Gabčíkovo)
Dekický Peter (Želiezovce)
Csikóšová Zuzana (Želiezovce)
Bernet Krisztián (Svodín)
Tóth Tihamér (Svodín)
Sipos Dávid (Svodín)

Strieborná medaila:

Kovácsová Viktória (Gabčíkovo)
Jerigová Angelika (Gabčíkovo)
Pákozdy Tamás (Štúrovo)

Bronzová medaila:


Vass Vojtech (Gabčíkovo)
Csizmadia Attila (Štúrovo)
Ondró Péter (Štúrovo)
Horváth Pál (Želiezovce)
Harangozó Sándor (Želiezovce)
Ojcárová Tímea (Želiezovce)

Sústredenie v Kováčove - 22.-24. marca

Účastníci sústredenia

Súťaž Svodínsky Pohár - 6. apríla

 

Zlatá medaila:

Jerigová Natália (Gabčíkovo)
Horváth Balázs (Gabčíkovo)
Kovácsová Viktória (Gabčíkovo)
Rózsa Michel (Gabčíkovo)
Vass Vojtech (Gabčíkovo)
Bugár Zoltán (Gabčíkovo)
Sárai Viktor (Svodín)
Sipos Dávid (Svodín)
Bernet Krisztián (Svodín)
Bilisič Norbert (Nové Zámky)

Strieborná medaila:

Benda Marek (Chtelnica)
Bilisič Attila (Nové Zámky)
Hugyivár Levente (Nové Zámky)
Jerigová Angelika (Gabčíkovo)
Csikmáková Hajnalka (Gabčíkovo)
Horváth Pál (Želiezovce)
Gálik Gábor (Želiezovce)
Csikóšová Zuzana (Želiezovce)
Harangozó Sándor (Želiezovce)
Bitter Krisztián (Svodín)
Tóth Tihamér (Svodín)
Szekér József (Štúrovo)
Pozsár Viktor (Štúrovo)

Bronzová medaila:

Majthényi Tibor (Svodín)
Kurali Gergő (Svodín)
Straka Ivan (Vrbové)
Petríček Jozef (Vrbové)
Mišura Luboš (Vrbové)
Geratová Mária (Vrbové)
Otajovič Richard (Vrbové)
Macháč Michal (Vrbové)
Ojcárová Tímea (Želiezovce)
Nagy Bálint (Gabčíkovo)

Majstrovstvá Maďarska - Szentes 27. apríla

 

Zlatá medaila:

Jerigová Natália (Gabčíkovo)
Horváth Balázs (Gabčíkovo)

Strieborná medaila:

Jerigová Angelika (Gabčíkovo)
Kovácsová Viktória (Gabčíkovo)
Újhelyiová Andrea (Gabčíkovo)

Bronzová medaila:

Vass Vojtech (Gabčíkovo)

Sústredenie Budapest 3.-5. mája

 

Úspešní absolventi páskovania: Sárai Viktor 1. kyu, Majthényi Tibor 1. kyu, Hugyivár Levente 1. kyu, Darnay Barnabás 2. kyu
 
Tameshiwari - Kováčov 1. júna

 

Zlatá medaila:

Bernet Krisztián - Svodín
Dekický Peter - Želiezovce
Szabó Gábor - Štúrovo
Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Petríčková Martina - Vrbové
Újhelyiová Andrea - Gabčíkovo
Horváth Balázs - Gabčíkovo

Strieborná medaila:

Horváth Pál - Želiezovce
Hugyivár Levente - Nové Zámky
Magát Péter - Želiezovce
Csikóšová Zuzana - Želiezovce
Csikmáková Hajnalka - Gabčíkovo
Sütőová Helena - Štúrovo

Bronzová medaila:

Sárai Viktor - Svodín
Kovácsová Viktória - Gabčíkovo
Podhorská Zdenka - Štúrovo
Godóová Eva - Štúrovo
Dömény Gábor - Gabčíkovo

Gabčíkovský Pohár 16. júna

 

Zlatá medaila:

Dömény Gábor - Gabčíkovo
Pákozdy Tamás - Štúrovo
Csikóšová Zuzana - Želiezovce
Tóth Tihamér - Svodín
Újhelyiová Andrea - Gabčíkovo
Jerigová Natália - Gabčíkovo
Sipos Dávid - Svodín
Otajovič Richard - Vrbové
Vnenčák Tomáš - Vrbové
Sárai Viktor - Svodín
Bernet Krisztián - Svodín
Bartalos Igor - Gabčíkovo

Strieborná medaila:

Mészáros Ádám - Gabčíkovo
Bilisics Norbert - Nové Zámky
Petríčková Martina - Vrbové
Vrbovská Zuzana - Chtelnica
Magát Péter - Želiezovce
Horváth Balázs - Gabčíkovo
Rózsa Michael - Gabčíkovo
Gyenes Csaba - Štúrovo
Majthényi Tibor - Svodín
Vass Béla - Gabčíkovo
Darnay Krisztián - Gabčíkovo
Pozsár Viktor - Štúrovo

Bronzová medaila:

Straka Ivan - Vrbové
Zaťko Peter - Vrbové
Bögi László - Gabčíkovo
Kovácsová Viktória - Gabčíkovo
Nagy Szabolcs - Gabčíkovo
Csikmáková Hajnalka - Gabčíkovo
Šmelcerová Veronika - Vrbové
Hamran Tomáš - Štúrovo
Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Nagy Bálint - Gabčíkovo
Albán Péter - Štúrovo
Petríček Jozef - Vrbové
Farkas Péter - Gabčíkovo
Ambrus Gábor - Gabčíkovo
Držík Tomáš - Vrbové
Marian Nemec - Vrbové
Demjanovič Mikuláš - Gabčíkovo
Horváth Tamás - Gabčíkovo
Mrhal Jiří - Gabčíkovo

Sústredenie v Želiezovciach, 1.- 5. júla

Letné sústredenie Slovenského Zväzu Kyokushin Karate

Pohár Primátora Štúrovo 5.10.2002

 

Chlapci do 10 rokov 10-9.kyu:
1.Straka Ivan (Vrbové)
2.Liki Szabolcs (Balassagyarmat)
3.Janso Dominik (Štúrovo)

Chlapci do 10 rokov 8-5.kyu:
1.Jambrik Ádám (Balassagyarmat)
2.Berényi Krisztián (Érd)
3.Dömény Gabriel (Gabčíkovo)

Chlapci 11-13 rokov 10-9.kyu:
1.Petríček Jozef (Vrbové)
2.Farkas Peter (Dolný Štál)
3.Gajdán Péter (Balassagyarmat)

Chlapci 11-13 rokov 8-5.kyu:
1.Nap Jozef (Želiezovce)
2.Otajovič Richard (Vrbové)
3.Pákozdy Tomáš (Štúrovo)

Chlapci 11-13 rokov 4-2.kyu:
1.Janok Marek (Štúrovo)
2.Újhelyi Zoltán (Balassagyarmat)

Chlapci 14-16 rokov 10-9.kyu:
1.Darnay András (Dolný Štál)
2.Nagy Szabolcs (Dolný Štál)
3.Trautenberger Dušan (Štúrovo)

Chlapci 14-16 rokov 8-5.kyu:
1.Hamran Tomáš (Štúrovo)
2.Baláž Peter (Nové Zámky)
3.Vass Vojtech (Gabčíkovo)

Chlapci 14-16 rokov 4-2.kyu:
1.Dekický Peter (Želiezovce)
2.Éder Oliver (Štúrovo)
3.Albán Alexander (Štúrovo)

Chlapci 14-16 rokov 1.kyu:
1.Tóth Tichomír (Svodín)
2.Majthényi Tibor (Svodín)
3.Bernet Krisztián (Svodín)

Chlapci nad 16 rokov 8-5.kyu:
1.Szekér Jozef (Štúrovo)
2.Magát Peter (Želiezovce)
3.Boráň Michal (Česká Republika)

Chlapci nad 16 rokov 10-9.kyu:
1.Mrhal Jiří (Dolný Štál)
2.Bugár Zoltán (Gabčíkovo)
3.Bognár Karol (Gabčíkovo)

Chlapci nad 16 rokov 4-2.kyu:
1.Majtán Stanislav (Želizovce)
2.Pozsár Viktor (Štúrovo)
3.Török Adrián (Želiezovce)

Chlapci nad 16 rokov 1.kyu:
1.Droščák Petr (Česká Republika)

Dievčatá do 10 rokov 10-9.kyu:
1.Fulierová Dáša (Vrbové)
2.Vrbovská Zuzana (Chtelnica)
3.Tóbiásová Réka (Štúrovo)

Dievčatá do 10 rokov 8-5.kyu:
1.Jerigová Natália (Gabčíkovo)
2.Iván Nikolett (KOSE Budapest)
3.Potyšová Adriana (Česká Republika)

Dievčatá 11-15 rokov 10-9.kyu:
1.Geratová Mária (Vrbové)
2.Siposová Anikó (Svodín)
3.Ősziová Anita (Štúrovo)

Dievčatá 11-13 rokov 8-5.kyu:
1.Hajdúová Andrea (Nové Zámky)
2.Jerigová Angelika (Gabčíkovo)
3.Kovácsová Viktória (Gabčíkovo)
3.Petríčková Martina (Vrbové)

Dievčatá 11-13 rokov 4-2.kyu:
1.Halász Vivien (KOSE Budapest)
2.Cseloszki Ágnes (Dorog)
3.Rudas Renáta (KOSE Budapest)

Dievčatá 14-16 rokov 8-5.kyu:
1.Csikóšová Katarína (Želiezovce)
2.Horáková Karolína (Česká Republika)
3.Kolařiková Zdenka (Česká Republika)

Dievčatá 14-16 rokov 1.kyu:
1.Erdei Xénia (Dorog)

Dievčatá nad 16 rokov 8-5.kyu:
1.Fontányi Andrea (Balassagyarmat)
2.Kršková Mária (Štúrovo)
3.Podhorská Zdenka (Štúrovo)

Dievčatá nad 16 rokov 4-2.kyu:
1.Krištofčíková Diana (Štúrovo)

Dievčatá nad 16 rokov 1.dan:
1.Godóová Eva (Štúrovo)
2.Körmendy Brigita (Dorog)

Kumite ženy:
1.Erőd Zsanett (Dorog)
2.Krištofčíková Diana (Štúrovo)
3.Dubnová Jaroslava (Česká Republika)

Kumite muži -75 kg:
1.Boško Radovan (Česká Republika)
2.Kovács František (Štúrovo)
3.Urban Patrik (Česká Republika)

Kumite muži +75 kg:
1.Kassl Tomáš (Česká Republika)
2.Varga László (KOSE Budapest)
3.Lattenberg Hynek (Česká Republika)
3.Futák Vladimír (Česká Republika)

Pohár Želiezoviec – 9.11.2002

 

Chlapci 93-95 ľahká váha
1.Straka Ivan (Vrbové)
2.Janso Dominik (Štúrovo)
3.Mészáros Ádám (Gabčíkovo)

Chlapci 93-95 ťažká váha
1.Bilisics Attila (Nové Zámky)
2.Tarr Tomáš (Štúrovo)
3.Michalička Ondrej (Vrbové)

Chlapci 91-92 ľahká váha
1.Rechtorík Igor (Vrbové)
2.Sipos Dávid (Svodín)
3.Vida Tomáš (Želiezovce)

Chlapci 91-92 ťažká váha
1.Lipóczi Tamás (Dorog)
2.Horváth Balázs (Gabčíkovo)
3.Nagy Bálint (Gabčíkovo)

Chlapci 89-90 ľahká váha
1.Rózsa Michal (Gabčíkovo)
2.Bilisics Norbert (Nové Zámky)
3.Albán Peter (Štúrovo)

Chlapci 89-90 ťažká váha
1.Walczer Dávid (Dorog)
2.Podhorský Peter (Štúrovo)
3.Takács Endre (Nové Zámky)

Chlapci 87-88 ľahká váha
1.Vass Vojtech (Gabčíkovo)
2.Máté Marian (Želiezovce)
3.Trautenberger Dušan (Štúrovo)

Chlapci 87-88 ťažká váha
1.Tóth Tichomír (Svodín)
2.Hugyivár Levente (Nové Zámky)
3.Janok Marek (Štúrovo)

Chlapci 85-86 ľahká váha
1.Szekér Jozef (Štúrovo)
2.Hamran Tomáš (Štúrovo)
3.Baláž Peter (Nové Zámky)

Chlapci 85-86 ťažká váha
1.Párvai Attila (Dorog)
2.Magát Peter (Želiezovce)
3.Éder Oliver (Štúrovo)

Muži
1.Kubicsek Ondrej (Gabčíkovo)
2.Fürjes Ladislav (Gabčíkovo)
3.Bognár Karol (Gabčíkovo)

Dievčatá 91-92
1.Jerigová Angelika (Gabčíkovo)
2.Laczó Szimonetta (Dorog)
3.Jerigová Natália (Gabčíkovo)

Dievčatá 89-90
1.Cseloszki Ágnes (Dorog)
2.Kovácsová Viktória (Gabčíkovo)
3.Hajdúová Andrea (Nové Zámky)

Dievčatá 87-88
1.Teigler Orsolya (Dorog)
2.Újhelyiová Andrea (Gabčíkovo)
3.Csikóšová Zuzana (Želiezovce)

Dievčatá 85-86
1.Erőd Zsanett (Dorog)
2.Kršková Mária (Štúrovo)
3.Urbánová Adela (Štúrovo)