skhu

 

Súťaže a sústredenia SZKK na rok 2003

 

1-2. februára - Sústredenie Svodín
21-23. februára - Sústredenie Štúrovo
15. marca - Balassagyarmat (Hu) (kata)
22. marca - Budapest (Hu) (kumite)
6. apríla - Svodínsky Pohár (kumite)
26-27. apríla - Szentes (Hu) (kumite)
10. mája - Gyál (Hu) (kumite)
17. mája - Majstrovstvá Európy Ukraina
31. mája - Gabčíkovský Pohár (kumite)
1.-5. júla - Sústredenie Želiezovce
14-19. júla - Medzinárodné sústredenie Szentes (Hu)
11. októbra - Pohár mesta Štúrova – kata
11. októbra - Majstrovstvá Slovenska v kata Štúrovo
15. novembra - Želiezovský pohár – kumite
15. novembra - Majstrovstvá Slovenska - kumite
Sústredenie Svodín - 1.-2. februára

Účastníci sústredenia

Sústredenie Štúrovo - 21.-23. februára

Účastníci sústredenia

Balassagyarmat 15.3.2003 - súťaž v kata

 

Jednotlivci
Zlatá medaila:

Tóth Tihamér - Svodín
Nap Jozef - Želiezovce
Godóová Eva - Štúrovo
Janok Márk - Štúrovo
Mitošinka Michal - Vrbové

Strieborná medaila:

Hajdúová Andrea - Nové Zámky
Bernet Krisztián - Svodín
Kršková Mária - Štúrovo
Petríčková Martina - Vrbové
Vrbovský Peter - Vrbové

Bronzová medaila:

Dekický Peter - Želiezovce
Török Adrián - Želiezovce
Urbánová Adela - Štúrovo
Albán Alexander - Štúrovo
Fulierová Dáša - Vrbové
Vrbovská Zuzana - Vrbové

Družstvá
Bronzová medaila: Albán Alexander, Janok Márk, Szabó Gabriel (Štúrovo)
Pohár Budapesť 22.3.2003 - kumite

 

Zlatá medaila:

Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Kovácsová Viktória - Gabčíkovo
Újhelyiová Andrea - Gabčíkovo
Sárai Viktor - Svodín

Strieborná medaila:

Kucsera Balázs - Gabčíkovo
Jerigová Natália - Gabčíkovo
Fürjes László - Gabčíkovo

Bronzová medaila:

Darnay András - Gabčíkovo
Domonkos Bence - Gabčíkovo
Domonkosová Emese - Gabčíkovo
Mészáros Ádám - Gabčíkovo
Mészárosová Diana - Gabčíkovo
Bodó Róbert - Gabčíkovo
Nagy Bálint - Gabčíkovo
Horváth Balázs - Gabčíkovo
Hugyivár Levente - Nové Zámky

Svodínsky Pohár 6.4.2003. - kumite

 

Zlatá medaila:

Mészárosová Diana - Gabčíkovo
Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Jerigová Natália - Gabčíkovo
Straka Ivan - Vrbové
Tarr Tomáš - Štúrovo
Nagy Attila - Nové Zámky
Podhorský Peter - Štúrovo
Bernet Krisztián - Svodín
Kucsera Balázs - Gabčíkovo
Sárai Viktor - Svodín

Strieborná medaila:

Domonkos Bence - Gabčíkovo
Hegedűsová Réka - Nové Zámky
Kovácsová Viktória - Gabčíkovo
Csóka Bence - Gabčíkovo
Michalička Ondrej - Vrbové
Petríček Jozef - Vrbové
Rózsa Michel - Gabčíkovo
Hugyivár Levente - Nové Zámky
Majthényi Tibor - Svodín
Fürjes Ladislav - Gabčíkovo

Bronzová medaila:

Bartalos Robert - Gabčíkovo
Domonkosová Emese - Gabčíkovo
Hajdúová Andrea - Nové Zámky
Bodó Robert - Gabčíkovo
Nagy Silvester - Nové Zámky
Kosík René - Nové Zámky
Puczok Daniel - Chtelnica
Mitošinka Michal - Vrbové
Rajcsányi Viktor - Svodín
Nagy Szabolcs - Gabčíkovo
Miklás Ladislav - Gabčíkovo
Máté Marian - Želiezovce
Szekér Jozef - Štúrovo
Kosík Juraj - Nové Zámky

Majstrovstvá Maďarska 26.4.2003. Szentes - kumite

 

Zlatá medaila:

Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Jerigová Natália - Gabčíkovo
Horváth Balázs - Gabčíkovo

Strieborná medaila:

Kovácsová Viktória - Gabčíkovo
Nagy Szabolcs - Gabčíkovo
Vass Vojtech - Gabčíkovo

Bronzová medaila:

Újhelyiová Andrea - Gabčíkovo

Gabčíkovský Pohár 31.5.2003. - kumite

 

Zlatá medaila:

Bartalos Igor - Gabčíkovo
Vass Vojtech - Gabčíkovo
Ambrus Gábor - Gabčíkovo
Horváth Balázs - Gabčíkovo
Jerigová Natália - Gabčíkovo
Bodó Róbert - Gabčíkovo
Mrhal Jiří - Dolný Štál
Albán Peter - Štúrovo
Hajdúová Andrea - Nové Zámky

Strieborná medaila:

Bognár Károly - Gabčíkovo
Fürjes Ladislav - Gabčíkovo
Darnay András - Dolný Štál
Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Kovácsová Viktória - Gabčíkovo
Krištofčíková Diana - Štúrovo
Nagy Bálint - Gabčíkovo
Pákozdy Tomáš - Štúrovo
Újhelyiová Andrea - Gabčíkovo
Foltán Ján - Želiezovce
Hamran Tomáš - Štúrovo
Mészáros Ádám - Gabčíkovo
Csiba Roland - Gabčíkovo
Csóka Bence - Gabčíkovo
Albán Alexander - Štúrovo

Bronzová medaila:

Kovács Gabriel - Dolný Štál
Podhorský Peter - Štúrovo
Pásztor Jozef - Štúrovo
Baranovics Andor - Štúrovo
Nagy Szilveszter - Nové Zámky
Tarr Tamáš - Štúrovo
Szekér Jozef - Štúrovo
Hanzelíková Diana - Štúrovo
Heizer Zoltán - Gabčíkovo
Magát Peter - Želiezovce
Rajcsányi Viktor - Svodín
Urbánová Adela - Štúrovo
Máté Marian - Želiezovce

Sústredenie Želiezovce 1.-5. júla

Letné Sústredenie Slovenského Zväzu Kyokushin Karate

Pohár mesta Štúrova 11.10.2003 – kata

 

Zlatá medaila:

Godóová Eva - Štúrovo
Krištofčíková Diana - Štúrovo
Majtán Stanislav - Želiezovce
Janok Marek - Štúrovo
Hajdúová Andrea - Nové Zámky
Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Jerigová Natália - Gabčíkovo
Szekér Jozef - Štúrovo
Hanzelíková Diana - Štúrovo
Kosík Juraj - Nové Zámky
Farkas Peter - Dolný Štál

Strieborná medaila:

Török Adrián - Želiezovce
Csikmáková Hajnalka - Gabčíkovo
Újhelyiová Andrea - Gabčíkovo
Bognár Karol - Gabčíkovo
Albán Peter - Štúrovo
Czuczor Dávid - Nové Zámky
Kosík Roland - Nové Zámky
Kosík René - Nové Zámky

Bronzová medaila:

Tóth Tihamér - Svodín
Albán Alexander - Štúrovo
Urbánová Adela - Štúrovo
Kovácsová Viktória - Gabčíkovo
Trautenberger Dušan - Štúrovo
Nap Jozef - Želiezovce
Laisznerová Monika - Želiezovce
Kezes Balázs - Nové Zámky
Csóka Bence - Gabčíkovo

Želiezovský pohár 15.11.2003 – kumite

 

Zlatá medaila:


Laisznerová Monika - Želizovce
Tarr Tomáš - Štúrovo
Jerigová Natália - Gabčíkovo
Horváth Balázs - Gabčíkovo
Vass Vojtech - Gabčíkovo
Bernet Krisztián - Svodín
Mrhal Jiří - Dolný Štál

Strieborná medaila:


Bodó Róbert - Gabčíkovo
Janso Dominik - Štúrovo
Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Nagy Attila - Nové Zámky
Hajdúová Andrea - Nové Zámky
Fodorová Zsófia - Nové Zámky
Kezes Balázs - Nové Zámky
Rybár Miroslav - Štúrovo
Noskovič Patrik - Sliač
Kosík Juraj - Nové Zámky

Bronzová medaila:


Kosík René - Nové Zámky
Vida Tomáš - Želizovce
Czuczor Dávid - Nové Zámky
Pásztor Jozef - Štúrovo
Trautenberger Dušan - Štúrovo
Hugyivár Levente - Nové Zámky
Bognár Karol - Gabčíkovo
Foltán Ján - Želizovce