skhu

 

Súťaže a sústredenia SZKK na rok 2004

 

28. februára - Pohár Gabčíkova
 5 - 7. marca - Tréningový tábor Kováčov
 13. marca - Balassagyarmat
 19. júna - Slavičín
 23 - 27. júla - Sústredenie Kováčov
 18. septembra - Tameshivari 2004 Svodín
 30. októbra - Majstrovstvá Slovenska v kata – Mužla
 4. decembra - Pohár Mikuláša - Salgótarján
28. februára - Pohár Gabčíkova

 

Zlatá medaila:
 
Jerigová Natália - Gabčíkovo
Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Hajdúová Andrea - Nové Zámky
Buda Bálint. - Tomášikovo
Nagy Bálint - Gabčíkovo
Bögi Ladislav - Dolný Štál
Rózsa Michel - Gabčíkovo
Pásztor Jozef - Štúrovo
Mrhal Jiří - Dolný Štál
Bognár Karol - Gabčíkovo
Strieborná medaila:
 
Mészárosová Diana - Gabčíkovo
Laisznerová Monika - Želiezovce
Kovácsová Viktória - Gabčíkovo
Újhelyiová Andrea - Gabčíkovo
Vörös Ádám - Tomášikovo
Janso Dominik - Štúrovo
Farkas Peter - Dolný Štál
Kezes Balázs - Nové Zámky
Vass Vojtech - Gabčíkovo
Nagy Szabolcs - Dolný Štál
Jandura Július - Gabčíkovo
Ehtemam Amir - Štúrovo
Bronzová medaila:
 
Kovácsová Denisa - Dolný Štál
Domonkosová Emese - Dolný Štál
Csikóšová Zuzana - Želiezovce
Bodó Róbert - Gabčíkovo
Mészáros Ádám - Gabčíkovo
Horváth Balázs - Gabčíkovo
Nagy Attila - Nové Zámky
Pákozdy Tomáš - Štúrovo
Albán Peter - Štúrovo
Trautenberger Dušan - Štúrovo
Kiss Csaba - Tomášikovo
Kucsera Balázs - Dolný Štál
Miklás Ladislav - Dolný Štál
Horváth Tomáš - Gabčíkovo
Kovács František - Štúrovo
5 - 7. marca - Sústredenie Kováčov

Účastníci sústredenia

13. marca - Balassagyarmat

 

Zlatá medaila:
 
Godóová Eva - Štúrovo
Farkas Peter - Dolný Štál
Kosík René - Nové Zámky
Kosík Roland - Nové Zámky
Hajdúová Andrea - Nové Zámky
Nagy Szilveszter - Nové Zámky
Strieborná medaila:
 
Csikmáková Hajnalka - Gabčíkovo
Dömény Gabriel - Gabčíkovo
Horváth Balázs - Gabčíkovo
Bronzová medaila:
 
Kezes Balázs - Nové Zámky
19. júna - Slavičín

 

Zlatá medaila:
 
Tóth Tihamér – kata - Svodín
Hajdúová Andrea – kata - Nové Zámky
Strieborná medaila:
 
Kosík René – kata - Nové Zámky
Hajdúová Andrea – kumite - Nové Zámky
Bronzová medaila:
 
Kezes Balázs – kumite - Nové Zámky
23 - 27. júla - Sústredenie Kováčov

Letné sústredenie Slovenského Zväzu Kyokushin Karate

18. septembra - Tameshivari 2004 Svodín

 

Zlatá medaila:
 
Csicsóová Denisa - Mužla
Bodó Róbert - Gabčíkovo
Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Nagy Attila - Nové Zámky
Hajdúová Andrea - Nové Zámky
Hugyivár Levente - Nové Zámky
Horváth Mihály - Mužla
Kosík Juraj - Nové Zámky
Strieborná medaila:
 
Kosík René - Nové Zámky
Laisznerová Monika - Želiezovce
Jerigová Natália - Gabčíkovo
Nagy Bálint - Gabčíkovo
Csikóšová Zuzana - Želiezovce
Bernet Krisztián - Svodín
Tóth Tihamér - Svodín
Darnay Barnabás - Gabčíkovo
Bronzová medaila:
 
Melczer Ákos - Želiezovce
Lévai Kálmán - Mužla
Kosík Roland - Nové Zámky
Szabó Gábor - Štúrovo
30. októbra - Majstrovstvá Slovenska v kata – Mužla

 

Zlatá medaila:
 
Bögi Levente - Gabčíkovo
Kovácsová Denisza - Dolný Štál
Mészáros Ádám - Gabčíkovo
Belán Jozef - Mužla
Jerigová Natália - Gabčíkovo
Kosík Roland - Nové Zámky
Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Éder Oliver - Štúrovo
Godóová Eva - Štúrovo
Strieborná medaila:
 
Juhászová Mária - Nové Zámky
Nagy Silvester - Nové Zámky
Kiss Zsolt - Tomášikovo
Albán Peter - Štúrovo
Csikmáková Hajnalka - Gabčíkovo
Szekér Jozef - Štúrovo
Hajdúová Andrea - Nové Zámky
Tóth Tihamér - Gbelce
Bronzová medaila:
 
Mészárosová Emese - Štúrovo
Kiss Csaba - Tomášikovo
Kosík René - Nové Zámky
Dömény Gabriel - Gabčíkovo
Farkas Peter - Dolný Štál
Trautenberger Dušan - Štúrovo
Bernet Kristián - Gbelce
4. decembra - Pohár Mikuláša - Salgótarján

 

Zlatá medaila:
 
Bodó Robert - Gabčíkovo
Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Jerigová Natália - Gabčíkovo
Hajdúová Andrea - Nové Zámky
Hugyivár Levente - Nové Zámky
Bernet Kristián - Gbelce
Strieborná medaila:
 
Godó Tibor - Tomášikovo
Kovácsová Viktória - Gabčíkovo
Kosík René - Nové Zámky
Kezes Balázs - Nové Zámky
Bronzová medaila:
 
Kiss Csaba - Tomášikovo
Kovácsová Denisza - Dolný Štál
Domonkosová Emese - Dolný Štál
Albán Peter - Štúrovo
Belán Jozef - Gbelce