skhu

 

Súťaže a sústredenia SZKK na rok 2005

 

5. februára – Želiezovský pohár (Majstrovstvá Slovenska)
 26-27. februára – Gbelce – sústredenie
 15. marca – Balassagyarmat – Majstrovstvá Maďarska v kata
 19. marca – Gbelce – 2 tréningy
 9. apríla – Pohár Kóny
 16. apríla – Gbelce – 2 tréningy
 8. mája – Gyál – kumite
 21. mája – Gbelce – 2 tréningy
 21. mája – CZECH OPEN Slavičín
 4. júna – Gabčíkovský pohár – kumite
 18. alebo 25. júna – Tameshiwari
 20-24. júla – sústredenie (Krakov)
 8-13. augusta – sústredenie (Gabčíkovo)
 17. septembra – Tameshiwari (Gbelce)
 15. októbra – Gbelce 2 tréningy
 9. októbra - Pohár Tomášikova 2005
 22. októbra – Győrújbarát
 12. novembra – Majstrovstvá Slovenska v kata (Mužla)
 19. novembra – Gbelce 2 tréningy
 26. novembra – ME v kata (Belehrad)
 3. decembra – Mikulášsky pohár (Salgótarján)
 17. decembra – páskovanie na 10-1. kyu (Gbelce)
5. februára – Želiezovský pohár (Majstrovstvá Slovenska)

 

Zlatá medaila:
 
Juhászová Mária - (Nové Zámky)
Jerigová Natália - (Gabčíkovo)
Hajdúová Andrea - (Nové Zámky)
Horváth Balázs - (Gabčíkovo)
Vass Vojtech - (Gabčíkovo)
Noskovič Patrik - (Sliač)
Mrhal Jiří - (Dolný Štál)
Strieborná medaila:
 
Csókaová Enikő - (Tomášikovo)
Verébová Barbara - (Mužla)
Jerigová Angelika - (Gabčíkovo)
Mészárosová Diana - (Gabčíkovo)
Búda Márton - (Tomášikovo)
Kosík René - (Nové Zámky)
Vida Tomáš - (Želiezovce)
Glos Daniel - (Sliač)
Farkas Peter - (Dolný Štál)
Kiss Zsolt - (Dolný Štál)
Tóth Tihamér - (Gbelce)
Belán Jozef - (Gbelce)
Kosík Juraj - (Nové Zámky)
Bronzová medaila:
 
Laisznerová Mónika - (Želiezovce)
Csikóšová Zuzana - (Želiezovce)
Nagy Szilárd - (Gabčíkovo)
Bodó Robert - (Gabčíkovo)
Janso Dominik - (Štúrovo)
Búda Bálint - (Tomášikovo)
Jeřábek Maroš - (Sliač)
Nagy Bálint - (Gabčíkovo)
Kosík Roland - (Nové Zámky)
Trautenberger Dušan - (Štúrovo)
Bernet Kristián - (Gbelce)
Godó Tibor - (Tomášikovo)
Konkol Štefan - (Štúrovo)
26-27. februára – Gbelce – sústredenie

Účastníci sústredenia

15. marca – Balassagyarmat – Majstrovstvá Maďarska v kata

 

Zlatá medaila:
 
Godóová Eva - Štúrovo
Kezes Balázs - Nové Zámky
Kosík Roland - Nové Zámky
Mészárosová Sandra - Nové Zámky
Nagy Szilveszter - Nové Zámky
Tóth Tihamér - Gbelce
Strieborná medaila:
 
Kosík György - Nové Zámky
Kosík Roland - Nové Zámky
Hajdúová Andrea - Nové Zámky
Kissová Eva - Nové Zámky
Bronzová medaila:
 
Kosík René - Nové Zámky
Hajdúová Andrea - Nové Zámky
Bernet Kristián - Gbelce
9. apríla – Pohár Kóny

 

Zlatá medaila:
 
Fürjes Ladislav - Gabčíkovo
Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Jerigová Natália - Gabčíkovo
Mészárosová Diana - Gabčíkovo
Strieborná medaila:
 
Bartalos Igor - Gabčíkovo
Csókaová Enikő - Tomášikovo
Černý Dávid - Tomášikovo
Horváth Balázs - Gabčíkovo
Katona Tibor - Tomášikovo
Kiss Csaba - Tomášikovo
Nagy Szilárd - Gabčíkovo
Bronzová medaila:
 
Bodó Róbert - Gabčíkovo
Godó Tibor - Tomášikovo
8. mája – Gyál – kumite

 

Zlatá medaila:
 
Bernet Kristián - Gbelce
Bodó Róbert - Gabčíkovo
Godó Tibor - Tomášikovo
Hajdúová Andrea - Nové Zámky
Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Jerigová Natália - Gabčíkovo
Katona Tibor - Tomášikovo
Kiss Csaba - Tomášikovo
Kosík René - Nové Zámky
Nagy Attila - Nové Zámky
Strieborná medaila:
 
Fürjes Ladislav - Gabčíkovo
Kovácsová Denisa - Dolný Štál
Kovácsová Viktória - Gabčíkovo
Bronzová medaila:
 
Hugyivár Levente - Nové Zámky
Kezes Balázs - Nové Zámky
Mészárosová Sandra - Nové Zámky
Soósová Kristína - Dolný Štál
Verébová Barbara - Mužla
Vida Tomáš - Želiezovce
21. mája – CZECH OPEN Slavičín

 

Zlatá medaila:
 
Csikmáková Hajnalka - Gabčíkovo
Jerigová Natália - Gabčíkovo
Strieborná medaila:
 
Horváth Balázs - Gabčíkovo
Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Kissová Eva - Nové Zámky
Bronzová medaila:
 
Hajdúová Andrea - Nové Zámky
Mészárosová Sandra - Nové Zámky
Nagy Attila - Nové Zámky
4. júna – Gabčíkovský pohár – kumite

 

Zlatá medaila:
 
Bartalos Igor - Gabčíkovo
Búda Bálint - Tomášikovo
Csókaová Enikő - Tomášikovo
Fodor Dávid - Gabčíkovo
Hajdúová Andrea - Nové Zámky
Jerigová Angelika - Gabčíkovo
Jerigová Natália - Gabčíkovo
Katona Tibor - Tomášikovo
Kosík René - Nové Zámky
Kovácsová Viktória - Gabčíkovo
Kunová Fruzsina - Gabčíkovo
Nagy Attila - Nové Zámky
Strieborná medaila:
 
Bernet Krisztián - Gbelce
Csiba Roland - Gabčíkovo
Domonkosová Emese - Dolný Štál
Glos Daniel - Sliač
Grečo Lukáš - Sliač
Jandura Adrián - Gabčíkovo
Kiss Csaba - Tomášikovo
Kovácsová Denisza - Dolný Štál
Laisznerová Mónika - Želiezovce
Vida Tamás - Želiezovce
Bronzová medaila:
 
Bögi László - Dolný Štál
Bögi Levente - Dolný Štál
Černý Dávid - Tomášikovo
Černý Viktor - Tomášikovo
Dömény Gábor - Gabčíkovo
Godó Tibor - Tomášikovo
Horváth Balázs - Gabčíkovo
Kezes Balázs - Nové Zámky
Kissová Eva - Nové Zámky
Kosík Roland - Nové Zámky
Mészárosová Diana - Gabčíkovo
Mészárosová Sandra - Nové Zámky
Nagy Bálint - Gabčíkovo
Noskovič Patrik - Sliač
Puzsér Nikolasz - Gabčíkovo
Soósová Kristína - Dolný Štál
Vass Vojtech - Gabčíkovo
Holandsko 2-6.júla

Letné sústredenie Európskeho Zväzu Kyokushin Karate

Andrej Drewniak 7.dan, Loek Hollander 8.dan, Antonio Pinero 7.dan Tameshiwari Amsterdam
20-24. júla – sústredenie (Krakov)

Medzinárodné letné sústredenie

Francisco Filho 5.dan Tréning Katsuhito Gorai 5.dan, Francisco Filho 5.dan, Andrej Drewniak 7.dan
8-13. augusta – sústredenie (Gabčíkovo)

Letné sústredenie Slovenského Zväzu Kyokushin Karate

Ranný beh Výlet na lodi Tréning Tréning Tréning Tréning Úcastníci sústredenia
17. septembra – Tameshiwari (Gbelce)

 

Zlatá medaila:
 
Csókaová Enikő - (Tomášikovo)
Csóka Bálint - (Tomášikovo)
Kovácsová Denisa - (Dolný Štál)
Bernet Viktor - (Gbelce)
Kiss Csaba - (Tomášikovo)
Hajdúová Andrea - (Nové Zámky)
Godó Tibor - (Tomášikovo)
Strieborná medaila:
 
Belianová Viktória - (Nové Zámky)
Csiba Roland - (Gabčíkovo)
Jerigová Natália - (Gabčíkovo)
Melczer Ákos - (Želiezovce)
Nagy Attila - (Nové Zámky)
Jerigová Angelika - (Gabčíkovo)
Mrhal Jiří - (Dolný Štál)
Bronzová medaila:
 
Kosík René - (Nové Zámky)
Horváth Balázs - (Gabčíkovo)
Kosík Roland - (Nové Zámky)
Kovácsová Viktória - (Gabčíkovo)
Kosík Juraj - (Nové Zámky)
9. októbra - Pohár Tomášikova 2005

 

Zlatá medaila:
 
Jandura Adrián - (Gabčíkovo)
Nagy Szilárd - (Gabčíkovo)
Juhászová Mária - (Nové Zámky)
Csókaová Enikő - (Tomášikovo)
Belianová Viktória - (Nové Zámky)
Csóka Bálint - (Tomášikovo)
Búda Márton - (Tomášikovo)
Nagy László - (Okoč)
Katona Tibor - (Gabčíkovo)
Kovácsová Denisa - (Dolný Štál)
Búda Bálint - (Tomášikovo)
Jerigová Angelika - (Gabčíkovo)
Horváth Balázs - (Gabčíkovo)
Hajdú Andrea - (Nové Zámky)
Kiss Csaba - (Gabčíkovo)
Kissová Eva - (Nové Zámky)
Godó Tibor - (Gabčíkovo)
Mišičák Zoltán - (kempo Dunajská Streda)
Strieborná medaila:
 
Gányovics Gergő - (Gabčíkovo)
Hrmo Csaba - (Štúrovo)
Antal Bíró Ágnes - (Veľký Meder)
Kúnová Fruzsina - (Gabčíkovo)
Mészárosová Diana - (Gabčíkovo)
Csiba Roland - (Gabčíkovo)
Patasi János - (Gabčíkovo)
Dömény Gábor - (Gabčíkovo)
Kosík René - (Nové Zámky)
Molnárová Denisza - (Tomášikovo)
Fodor Dávid - (Gabčíkovo)
Jerigová Natália - (Gabčíkovo)
Nagy Bálint - (Gabčíkovo)
Kovács Viktória - (Gabčíkovo)
Kezes Balázs - (Nové Zámky)
Nagyová Jana - (Veľký Meder)
Kubicsek Peter - (Kráľov Brod)
Sill Zoltán - (Goju ryu Šamorín)
Bronzová medaila:
 
Matus Patrik - (Štúrovo)
Darnay Dominik - (Gabčíkovo)
Boráros Peter - (Dolný Štál)
Gányovicsová Eszter - (Gabčíkovo)
Bögi Levente - (Dolný Štál)
Veszprémi Péter - (Zemianska Olča)
Kovács Adrián - (Dolný Štál)
Kovács Patrik - (Zemianska Olča)
Černý Dávid - (Tomášikovo)
Vörös Ádám - (Gabčíkovo)
Krajcsovics Ferenc - (Dolný Štál)
Lampacher Ádám - (Gabčíkovo)
Rácz Balázs - (Dolný Štál)
Kosár László - (Dolný Štál)
Domonkosová Emese - (Dolný Štál)
Mészárosová Sandra - (Nové Zámky)
Horváth Attila - (Kráľov Brod)
22. októbra – Győrújbarát

 

Zlatá medaila:
 
Csikmáková Hajnalka - (Gabčíkovo)
Kovácsová Viktória - (Gabčíkovo)
Godó Tibor - (Tomášikovo)
Jerigová Angelika - (Gabčíkovo)
Jerigová Natália - (Gabčíkovo)
Csókaová Enikő - (Tomášikovo)
Kosík René - (Nové Zámky)
Strieborná medaila:
 
Kiss Csaba - (Tomášikovo)
Mészárosová Diana - (Gabčíkovo)
Dömény Gábor - (Gabčíkovo)
Bronzová medaila:
 
Kunová Fruzsina - (Gabčíkovo)
Molnárová Denisa - (Tomášikovo)
Nagy Bálint - (Gabčíkovo)
Csiba Roland - (Gabčíkovo)
Kovácsová Denisa - (Dolný Štál)
Vida Tomáš - (Želiezovce)
12. novembra – Majstrovstvá Slovenska v kata (Mužla)

 

Zlatá medaila:
 
Matus Patrik - (Štúrovo)
Csókaová Enikő - (Tomášikovo)
Mészáros Ádám - (Gabčíkovo)
Mészárosová Sandra - (Nové Zámky)
Kissová Eva - (Nové Zámky)
Mészárosová Emese - (Štúrovo)
Búda Márton - (Tomášikovo)
Jerigová Natália - (Gabčíkovo)
Dömény Gábor - (Gabčíkovo)
Jerigová Angelika - (Gabčíkovo)
Kosík Roland - (Nové Zámky)
Halász Peter - (Tomášikovo)
Hajdúová Andrea - (Nové Zámky)
Bernet Krisztián - (Gbelce)
Ráczová Eva - (Štúrovo)
Strieborná medaila:
 
Belianová Viktória - (Nové Zámky)
Kovácsová Denisa - (Dolný Štál)
Gibeš Roman - (Gbelce)
Molnárová Denisa - (Tomášikovo)
Bögi Levente - (Dolný Štál)
Jeřábek Maroš - (Banská Bystrica)
Kiss Csaba - (Gabčíkovo)
Kosík Juraj - (Nové Zámky)
Csikmáková Hajnalka - (Gabčíkovo)
Bronzová medaila:
 
Krajcsovics František - (Dolný Štál)
Lévai Kálmán - (Mužla)
Kosík René - (Nové Zámky)
Nagy Silvester - (Nové Zámky)
Laisznerová Monika - (Želiezovce)
Fürjes Ladislav - (Gabčíkovo)
3. decembra – Mikulášsky pohár (Salgótarján)

 

Zlatá medaila:
 
Bernet Krisztián - (Gbelce)
Csókaová Enikő - (Tomášikovo)
Dömény Gábor - (Gabčíkovo)
Jerigová Angelika - (Gabčíkovo)
Jerigová Natália - (Gabčíkovo)
Kiss Csaba - (Tomášikovo)
Kovácsová Viktória - (Gabčíkovo)
Strieborná medaila:
 
Búda Márton - (Tomášikovo)
Hugyivár Levente - (Nové Zámky)
Bronzová medaila:
 
Kissová Eva - (Nové Zámky)
Noskovič Patrik - (Banská Bystrica)