skhu

 

Sústredenie Slovenského Zväzu Kyokushin Karate (Radava) - 15.-19. júla

účastníci sústredenia

Radava 2020 F+B Black Dolný Štál Štúrovo Vlkanová Zemné Želiezovce
Sústredenie Radava - 31 januára.-2. februára

účastníci sústredenia

Radava 2020 február
Súťaže a sústredenia SZKK na rok 2020

 

Sústredenie Radava - 31. jan.-2. februára

Majstrovstvá v kata (Dorog) - 1. marca

Sústredenie Slovenského Zväzu Kyokushin Karate (Radava) - 15.-19. júla